Prožijte s námi znovu kouzelný adventní čas a podívejte se, jak probíhalo žehnání symbolů v obci Dolní Žandov

Nejen na jaře nebo v létě, ale i v zimě se dá uspořádat nádherná obecní slavnost, na kterou budou všichni její návštěvníci dlouho vzpomínat. Jedna taková proběhla 1. prosince 2017 v obci Dolní Žandov.
Žehnání symbolů obec Dolní Žandov

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Dolní Žandov.Dolní Žandov leží 14 km od Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1197, kdy ves daroval vévoda Jindřich Břetislav nově založenému tepelskému klášteru. V současné době je Dolní Žandov obcí, ale mohl by zažádat o obnovení historického statusu městyse či města. V roce 2014 získal Dolní Žandov titul "Vesnice Karlovarského kraje roku 2014".


Spolupráce s obcí začala v naší heraldické kanceláři vektorizací historického znaku a návrhem obecní vlajky. Privilegium o udělení znaku se nedochovalo, jak ale dokládají pečetní znamení, souvisí se symbolikou výsadních práv (viz fortifikační věže) a erbem (hlavy psa věžníka) někdejší vrchnosti rodu Věžníků. Svým staletým užíváním je znak právně tzv. vydržený a právoplatný.

Součástí slavnostního žehnání obecních symbolů bylo i  rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert.Detail výšivky obecní vlajky.

 

 

 

 

 


Ručně vyřezávaný obecní znak v tmavém provedení.Udělení nových symbolů k užívání je významným historickým milníkem. Symboly ale ožívají, až pravidelným užíváním, k čemuž pomáhá i jejich převedení do reprezentativní hmatatelné podoby. Proto se zastupitelé obce rozhodli nechat v našich dílnách vyhotovit kolekci symbolů, které budou nově obec důstojně reprezentovat.

Základem byly slavnostní vyšívané symboly, tedy obecní vlajka a stuha s pamětním textem. Kromě vyšívané stuhy byla k obecní vlajce také připojena praporová šňůra v barvě státní trikolóry. Symboly byly požehnány v kostele
Sv. Michaela. Obec si dále nechala vyrobit i ručně vyřezávaný znak v tmavém provedení, smaltovaný ovál se znakem a názvem obce a venkovní tištěné vlajky. Součástí ceremoniálu bylo i rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert.

Krásná slavnost, co říkáte?

Žehnání obecních symbolů, Dolní Žandov.

ALERION. VYŠIJEME VÁŠ PŘÍBĚH DO HISTORIE.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka