Perem i nití stvořené

Seznamte se s obcí Lipec, kde stojíme jak za samotným návrhem znaku a vlajky, tak i za jejich realizací.
Vyšívané symboly obce Lipec

Obec Lipec leží v okrese Kolín. První písemná zmínka o Lipci pochází z roku 1347. Mezi jeho významné držitele patřil Jan Klusák z Kostelce, jehož zbožná manželka Žofie zde nechala postavit roku 1597 dnes nejvýznamnější kulturní památku obce - kostel Nejsvětější Trojice.

Slavnostní předání vyšívaných symbolů představitelům obce Lipec.

Slavnostní vyšívaný obecní znak ve velkém provedení.V roce 2017 se náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík ujal tvorby návrhu obecních symbolů, tedy znaku a vlajky, včetně standarty starosty. Vycházel především z hlavních historických (patrociniálních) a onomastických reálií, včetně konkrétního přání a výběru obce. Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Štít je šikmo dělený a jeho horní pole tvoří tinktury (stříbrná, tj. bílá, červená a modrá) inspirované státními barvami (trikolórou) ČR (viz též identické tři pruhy na vlajce obce). Obecná figura kostelní věže evokuje zdejší renesanční, barokně upravený, kostel Nejsvětější Trojice. Obecné figury tří korun, provázející věž, symbolizují toto patrocinium (Boha Otce, Syna a Ducha Svatého), ale zároveň připomínají příslušnost obce k někdejšímu komornímu (královskému) panství Poděbrady. Obecná figura zelené lipové ratolesti v dolním zlatém (tj. žlutém) poli štítu představuje všem na první pohled jasné tzv. mluvící znamení obce (ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ tj. „jméno znamení“), neboť lípa či lípy daly obci název.

Originální odznaky jsou ceněným sběratelským artiklem i vděčným reprezentativním dárkem. Ozdnak s vlastní grafikou pro obec Lipec.

Blason (odborný heraldický slovní popis) znaku: Modro-zlatě šikmo dělený štít. Do horního pole vyniká stříbrná kostelní věž s černým obloukovým oknem a červenou stanovou střechou s černým křížkem, vlevo provázená třemi (2, 1) zlatými korunami. V dolním poli šikmo vztyčená zelená lipová větev střídavě se třemi listy a plodenstvími.

Slavnostní převzetí dekretu o udělení znaku a vlajky obce.

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce. Realizace pro obec Lipec.

Heraldický návrh znaku a vlajky musí být nejprve projednán ve sněmovním Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který jej doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení. Ten následně vydá tzv. rozhodnutí o udělení znaku a vlajky. Symboly byly obci uděleny 3. 5. 2018 a slavnostní převzetí dekretu o jejich udělení proběhlo 25. června. Od této chvíle se obec Lipec může prezentovat svými jedinečnými symboly – znakem a vlajkou.

Udělení nových symbolů k užívání je významným historickým milníkem každé obce či města. Jejich poselství si zaslouží důstojné ztvárnění. Představitelé obce se tedy rozhodli v naší spolupráci pokračovat a nechali v naší dílně tyto výsostné insignie vyhotovit ve vyšívaném provedení. 18. 8. 2018 proběhla v obci slavnost, v rámci níž byly tyto slavnostní symboly požehnány a představeny veřejnosti. Lipec se tak může nově pyšnit slavnostním vyšívaným znakem ve velkém provedení, vyšívanou standartou starosty, slavnostní vlajkou včetně památné trojramenné stuhy s mašlí, která nese datum udělení symbolů, srpnových oslav a jména dárců. Kromě nových vyšívaných klenotů si obec nechala vyrobit také venkovní tištěné vlajky, smaltovaný ovál a odznáčky do klopy.

Představitelé obce Lipec si přijeli pro své nové vyšívané klenoty.Kolekce vyšívaných symbolů pro obec Lipec - znak ve velkém provedení, standarta starosty, slavnostní prapor, pamětní stuha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České republice má už více než 85 % měst a obcí schválen k oficiálnímu užívaní svůj obecní znak a vlajku. Pokud mezi ně nepatříte, je nejvyšší čas na změnu. Ovšem pozor, mít svůj návrh znaku zvěčněný na papíře je sice hezká věc, symboly ale ožívají až pravidelným užíváním, k čemuž pomáhá i jejich převedení do reprezentativní hmatatelné podoby. S obojím vám dokáže pomoci heraldická kancelář Alerionu. Více informací najdete zde.

Ucelená kolekce symbolů obce Lipec.

Úkolem heraldika je převést představy obce či města co nejvíce do symbolické podoby.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka